Nawigacja

Konkursy

Olimpusek z języka angielskiego - sesja zimowa

Klasy: I-III
Termin: 9 stycznia 2018 r.
Koordynator szkolny: p. Sandra Brocka

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Olimpusek z języka angielskiego

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli najmłodszym uczniom wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Klasa I

1. Przedstawianie się (imię, wiek, samopoczucie).
2. Liczby od 0 do 10.
3. Kolory.
4. Członkowie rodziny.
5. Zabawki.
6. Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
7. Podstawowe przybory szkolne.
8. Polecenia: usiądź, wstań, otwórz, zamknij, powtórz, przeczytaj, narysuj itd.
9. Pożywienie.
10. Ubrania.
11. Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem.
12. Czasownik have got i like w formie twierdzącej.
13. Zaimki osobowe he, she.
14. Części ciała.
15. Podstawowe zwroty grzecznościowe.
16. Podstawowe przymiotniki.
17. Pomieszczenia w domu.


Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 20.
2. Opis postaci i zwierząt - przymiotniki.
3. Dni tygodnia.
4. Wyposażenie domu.
5. Codzienne czynności.
6. Słownictwo związane z Wielkanocą.
7. Określenie położenia przedmiotów.
8. Czasowniki: be; have/have got; can; like, love w formie pytającej i przeczącej.
9. Opis pogody.
10. Opisy samopoczucia.
11. Umiejętności np. jeździć na rolkach, jeździć na rowerze itd.
12. Zaimek wskazujący this i these.
13. Polecenia w formie przeczącej.
14. Zaimki osobowe he i she.
15. Nazwy pojazdów.
16. Formy czasowników w 3 os. liczby pojedynczej.
 
 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 100.
2. Sport i wypoczynek.
3. Pory roku.
4. Miesiące.
5. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
6. Określenia czasu.
7. Przymiotniki dzierżawcze (my, your, her, his, its itd.).
8. Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej mnogiej.
9. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
10. Słownictwo związane z Halloween.
11. Dopełniacz saksoński.
12. Nazwy podstawowych państw europejskich.
 

Nagrody:

 

Każdy z uczestników olimpiad OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.

Dla najlepszych w każdej z olimpiad zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,

 • Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,

 • Miejsca 6-15: Dyplomy laureata,

 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • +48 022 825-18-54
  fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć