Nawigacja

Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny - ALFIK MATEMATYCZNY

Klasy II-VII
Termin: 22-24 listopada 2017 r.

Koordynator szkolny: p. Monika Kalinowska

Organizatorem XXIII edycji konkursu ALFIK MATEMATYCZNY jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ.

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 7) i gimnazjalnych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody:

A) Wakacyjny Obóz Talentów – o wartości 900 zł (w tym 8% VAT),

B) Wakacyjny Obóz Talentów z dopłatą,

C) nagrody rzeczowe.

Dyplom laureata otrzymuje każdy nagrodzony uczeń. Odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów, otrzyma dyplom uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku, a uczeń, który przekroczy próg 75% punktów, dyplom uznania za zdobycie dobrego wyniku w konkursie. Progi mogą zostać obniżone. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnika konkursu. W poprzedniej edycji konkursu, w roku 2016, na 68 049 uczniów przyznano 151 nagród A), 100 nagród B) i 109 nagród C). Dla uczestników, którzy osiągnęli próg dobrego wyniku tj. 75% punktów i zajęli pierwsze miejsce w rankingu wojewódzkim, ale nie weszli w ranking ogólnopolski – przewidziano nagrody w postaci pendrive’a. Pendrive'y są nagrodami specjalnymi za osiągnięcia w lokacie wojewódzkiej. Nagrody za osiągnięcia w lokacie ogólnopolskiej nie łączą się z nagrodami za osiągnięcia w lokacie wojewódzkiej. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych.

Zadania archiwalne:

http://jersz.pl/contest,4,tab_7.html

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    ul. Nowowiejska 39A
    02-010 Warszawa
  • +48 022 825-18-54
    fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć