Nawigacja

Konkursy

Olimpus z języka angielskiego - sesja jesienna

Klasy: IV
Termin: 8 listopada 2017 r.

Koordynator szkolny: p. Sandra Brocka

Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Materiał gramatyczny:

 • Zaimki wskazujące (this/that; these/those);
 • Liczba mnoga rzeczowników;
 • Konstrukcja there is / there are;
 • Zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia;
 • Forma dzierżawcza rzeczownika; przymiotniki dzierżawcze;
 • Czasownik: to be; to have/have got; can;
 • Liczebniki główne w zakresie 1-100;
 • Czas Present Simple i Present continuous; zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • Przyimki miejsca;
 • Przyimki czasu;
 • Zaimki pytające: what, who, where, when, how, which;
 • Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych;
 • Rodzajnik a/an;
 • Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no;

2. Słownictwo:

 • Dom; szkoła (np. przybory szkolne, meble, pomieszczenia, zabawki);
 • Relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • Czas wolny - zainteresowania;
 • Popularne zwierzęta domowe i dzikie;
 • Podstawowe informacje o wyglądzie człowieka;
 • Pory dnia; dni tygodnia, nazwy miesięcy; pory roku;
 • Owoce i warzywa;
 • Podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
 • Praca ludzi; zawody;
 • Wyrażanie czasu - zegar;
 • Podstawowe informacje osobiste;
 • Kraje i narodowości;

3. Komunikacja:

 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek);
 • Prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe;
 • Pytanie i informowanie o umiejętnościach;
 • Pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
 • Pytania o czas;
 • Pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;

 

Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
 • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
 • Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
 • Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Archiwum testów:

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-jesienna/jezyk-angielski/archiwum

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • +48 022 825-18-54
  fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć