Nawigacja

Konkursy

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjra Marka Gajewskiego

Konkurs odbywa się w czterech etapach przeprowadzanych w następujących terminach:

1) 6 listopada 2017 r. – I etap – szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;

2) 10 stycznia 2018 r. – II etap – rejonowy, organizowany przez kuratorów oświaty;
3) 5 kwietnia 2018 r. – III etap – wojewódzki, organizowany przez kuratorów oświaty;
4) 7-9 czerwca 2018 r. – IV etap – ogólnopolski, organizowany i przeprowadzany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Warszawie.

XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2017–2018

Tradycja to jeden z podstawowych fundamentów naszej tożsamości, to nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w naszych rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani - uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Dlatego właśnie - Porozumienie Organizacji Kombatanckich miasta Płocka oraz Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari wspierają naszą działalność.
Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po całym świecie.

Zapraszamy do licznego udziału już po raz dwudziesty trzeci, w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego, "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..." w roku szkolnym 2017/2018. 

Ogólnopolski Koordynator Konkursu

PROGRAM MERYTORYCZNY
XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.
O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
Rok szkolny 2017/2018


Konkurs jest przeznaczony dla uczniów:
– szkoły podstawowej (klasy IV–VII);
– gimnazjum (klasy II–III);
– branżowej szkoły I stopnia (klasa I) i oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej (klasa II i III).
Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:
– wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1922, określonymi odpowiednio w podstawie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej;
– znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej, gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej;
– wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.
Zadania pisemne na poszczególnych etapach Konkursu obejmować będą:
na I etapie – szkolnym
– wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone w podstawach programowych.
na II etapie – rejonowym
– wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone w podstawach programowych;
– zagadnienia z historii Polski w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) wykraczające poza podstawy programowe;
– wiedzę dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości).
na III etapie – wojewódzkim
– wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1922 wykraczające poza podstawy programowe;
– wiedzę dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922.
Wybrane pozycje zalecanej literatury
Atlas historii Polski. Mapy, komentarze, Warszawa 2000.
Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993.
Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2007.
Kobyliński, S. Gawędy o broni i mundurze, Warszawa 1984.
Kieniewicz S., Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1997. Wacholc M., Śpiewnik polski. Wybór pieśni, Warszawa 1995.
Wielki atlas historyczny, Warszawa 2002.
Wołek J., Dzieje Polski w malarstwie i poezji, Warszawa 1991. Roszkowski W., Najnowsza Historia Polski 1914–1945 t. 1., Warszawa 2003.
Seria wydawnicza Dzieje narodu i państwa polskiego:
Ihnatowicz I., Społeczeństwo polskie w latach 1864–1914, z. III-51, Warszawa 1988. Myśliński J., Swobody, fabryk, ziemi!, z. III-52, Warszawa 1988.
Zakrzewski A., Od Stojałowskiego do Witosa, z. III-53, Warszawa 1988.
Tych F., Rok 1905, z. III-54, Warszawa 1990.
Buszko J. Galicja 1859–1914 Polski Piemont?, z. III-56, Warszawa 1989.
Schramm T., Wygrać Polskę 1914–1918, z. III-57, Warszawa 1989.
Garlicki A., Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej, z. III-58, Warszawa 1989.
Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.
Komitet Organizacyjny Konkursu

 

Więcej o konkursie na stronie organizatora:

http://www.losyzolnierza.pl/

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    ul. Nowowiejska 39A
    02-010 Warszawa
  • +48 022 825-18-54
    fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć