Nawigacja

Dzwonki Wewnątrzszkolny System Oceniania Ogólnoszkolny Program Działań Społecznych "POMAGAJ-MY" Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Uczniowski

Strefa ucznia

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 

Karol Całka z klasy 6A - przewodniczący

Aleks Mickielewicz z klasy 6A - przewodniczący

Pola Ochocka z klasy 6B - wiceprzewodniczący

Członkowie:

Pola Krawczyk z klasy 4A

Michał Duchnowski z klasy 4A

Kaja Piasecka z klasy 4B

Szymon Jaczyński z klasy 4B

Karol Daniewski z klasy 5

Tomasz Łuczyński z klasy 5

Michał Westin z klasy 6B

Antoni Meducki z klasy 7A

Sebastian Dymkowski z klasy 7A

Jan Brzezowski z klasy 7B

Jeremy Chaber z klasy 7B

Opiekunowie SU:

p. Irena Poszwald

p. Katarzyna Młodożeniec

p. Magdalena Prusińska

 

 

"SZCZĘŚLIWY NUMEREK" - ZASADY

Każdy uczeń w dzienniku lekcyjnym posiada swój numer.

Przedstawiciel SU codziennie losuje jeden numer z puli numerów od 1 do 19.

 

Uczeń kryty pod „Szczęśliwym numerkiem” w danym dniu jest zwolniony z:

 1. Odpowiedzi ustnych
 2. Kontroli prac domowych
 3. Niezapowiedzianych kartkówek
 4. Wejściówek

Wylosowany „Szczęśliwy numerek” nie bierze udziału w kolejnych losowaniach aż do wyczerpania numerów z puli. Daje to szansę wszystkim numerom na wylosowanie w ciągu miesiąca. Jeżeli uczeń jest nieobecny a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

Uczeń zgłasza chęć wykorzystania szczęśliwego numerku nauczycielowi na początku lekcji.

Uczeń ma prawo zrezygnować z przysługującej mu w danym dniu ulgi.

 

„Szczęśliwy numerek” nie dotyczy następujących sytuacji:

 1. Zapowiedzianych lub przełożonych przez nauczyciela sprawdzianów, prac klasowych, testów, kartkówek lub innych form kontroli.
 2. Ocen uzyskanych z wcześniejszych kontroli – sprawdzianów, ćwiczeń, prac domowych lub innych form kontroli.
 3. Aktywnego udziału w lekcji
 4. Wyjściówek
 • Nauczyciel ma prawo zawiesić „Szczęśliwy numerek” uczniowi sprawiającemu kłopoty wychowawcze.
 • Numerek nie zwalnia z wykonywania obowiązków dyżurnego.
 • Numerek nie obowiązuje na zajęciach wychowania fizycznego.

 

Szczęśliwy numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i  roczną.

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin_SU.pdf

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • +48 022 825-18-54
  fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć